مروري بر سوره قدر
32 بازدید
محل ارائه: مدرسه امام خميني
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی